Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

Annie Morfydd Davies

Annie Morfydd Davies

Thursday, 20th January 2022, 1:30 pm

Hunodd ar 10 Rhagfyr 2021 yn Ysbyty Brenhinol Gwent yn 94 oed.
Gwraig annwyl y diweddar Elfryn. Chwaer hoffus ei phum brawd a chwaer. Bydd colled fawr ar ei hôl gan ei theulu a llawer o ffrindiau.
Cynhelir yr angladd ar ddydd Iau Ionawr 20fed 2022. Capel Mynydd Seion, Hill Street am 1:30yp ac yna yn Amlosgfa Gwent am 2:30yp Trwy wahoddiad yn unig oherwydd cyfyngiadau cyfredol. Os hoffech fynychu, ffoniwch Tovey Bros ar 01633 266848.
Blodau’r teulu yn unig os gwelwch yn dda. Gwerthfawrogir rhoddion tuag at Ymchwil Cancr Cancer Research UK d/o Tovey Bros, 9-11 Heol Caerdydd, Casnewydd NP20 2EH. www.toveybros.co.uk

Add attendee:

Service Location

Capel Mynydd Seion

Thursday, 20th January 2022, 1:30 pm

Hill Street


Get Directions

Committal Location

Gwent Crematorium

Thursday, 20th January 2022, 2:30 pm


Get Directions

Help & Advice

Planning a Funeral

Our Services

How to Find Us