Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

David Michael Clement

David Michael Clement

Wednesday, 3rd July 2024, 11:00 am

Yn dawel yng nghwmni ei deulu yn ei gartref, bu farw y cyn-bensaer yn 81 oed. Priod ffyddlon Kay, tad cariadus Lowri, Luned a Bethan, brawd i Owen, tad-yng-nghyfraith a thad-cu annwyl. Angladd fore Mercher, Gorffennaf 3ydd, gyda’r gwasanaeth yng Nghapel Wenallt, Amlosgfa Thornhill, Caerdydd am 11yb. Blodau teulu yn unig. Cyfraniadau os dymunir tuag at elusen Dementia Research UK naill ai yn y gwasanaeth neu ar-lein drwy law www.toveybros.co.uk/funeral neu bostio dan ofal Tovey Bros, 9/11 Heol Caerdydd, Casnewydd, NP20 2EH.

Passed peacefully at home, surrounded by family, aged 81 years, retired Architect, much loved husband of Kay, father of Lowri, Luned and Bethan, brother of Owen, father-in-law and grandfather. Funeral Wednesday 3rd July, service at Wenallt Chapel, Thornhill Crematorium, Cardiff at 11am. Family flowers only please. Donations if desired for Dementia Research UK may be given at the service, donated online at www.toveybros.co.uk/funeral or sent c/o Tovey Bros, 9/11 Cardiff Road, Newport, NP20 2EH.

Make a donation

Add attendee:

Service Location

Wenallt Chapel, Thornhill Crematorium

Wednesday, 3rd July 2024, 11:00 am


Get Directions

Help & Advice

Planning a Funeral

Our Services

How to Find Us