Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

Hazel Vickery

Hazel Vickery

Suddenly at home in Caerleon on November 22nd, Hazel, aged 86 years, beloved wife of the late Bob, mother of Hawys and Rhiannon, mother-in-law of Tim and Mamgu of Menna and Osian. Private funeral due to current circumstances. Donations if desired for Alzheimer’s Society or Guide Dogs Cymru may be given online at www.toveybros.co.uk/funeral or sent c/o Tovey Bros, 9/11 Cardiff Road, Newport, NP20 2EH.

Yn sydyn yn ei chartref yng Nghaerllion ar Dachwedd 22ain, Hazel yn 86 mlwydd oed, gwraig annwyl i’r diweddar Bob, mam i Hawys a Rhiannon, mam yng nghyfraith i Tim a Mamgu i Menna ac Osian. Angladd preifat oherwydd yr amgylchiadau cyfredol. Gellir rhoi rhoddion os dymunir ar gyfer Cymdeithas Alzheimer’s neu Guide Dogs Cymru ar-lein at www.toveybros.co.uk/funeral neu eu hanfon at Tovey Bros, 9/11 Cardiff Road, Casnewydd, NP20 2EH.

Add attendee:

Help & Advice

Planning a Funeral

Our Services

How to Find Us